Byo'kuyuvwa

Yizi nyimbo zilyosiri mu kitaabo "Nyimbo za Wokovu". Zikahindulwa ne'kiso kya'bahinduzi be'Bibiriya, zanayimbwa na'bimbi bi'shengero lye 8ème CEPAC Lemera. 

Thumbnail image
Partager