Ndeeko ye'ndeto

Indaaro yo'kuhindula amaandiko meeru mu ndeto ye'Kifuliiru iyimangiirwi ne'ndeeko. Iyo ndeeko igizirwi na'bimangizi ba'mashengero ágali mwa'Bafuliiru. 

Umwimangizi we'ndeeko ye'Kifuliiru: Rév. Kavuye Nd. Amos

Partager