Ukaguzi wa kazi katika ofisi ya kutafsiri Biblia kwa luga ya kifuliiru

Wafuliiru wanahaja ya kupata Biblia kwa luga yao.

Mnamo mwezi wa nane, mwaka wa 2015, ofisi ya kutafsiri Biblia kwa luga ya Kifuliiru ilipokea wataalamu kutoka SIL-ECG, ili kuchunguza kazi na kujua namna Wafuliiru wanavyo tumia Biblia ya Agano Jipya kwa luga ya kifuliiru katika makanisa zao. Walipofika waliweza kutuma watu katika makanisa mojawapo ya makanisa za Wafuliiru wakiwa na maulizo.

Kisha uchunguzi huo, walikuta kwamba makanisa zinatumia Biblia hiyo ya kifuliiru, na zaidi makanisa za pembeni ya mji mkuu. Waligundua vile-vile kwamba Wafuliiru wanayo shahuku ya kupata sasa Biblia yote katika luga. Wageni hao walirudi wakiwa na furaha.

Kwa sasa watafsiri wa Biblia wanafanya kazi hiyo kwa bidii, ili kumaliza kutafsiri Biblia yote.

Matumaini ni kwamba Wafuliiru wote wanaendelea kuwaunga mkono katika maombi.

Tushikane mkono sote ili tuendelee !

Douglas et Bagamba chez le president du comite de langue Fuliiru400x300.jpg
Share