Byo'kubona mu kifuliiru

Umufuliiru ali mu looza ukugendereza indeto yage, kiri ne'nvuukira yage. Ali mu gira imikezo ya kwingi-kwingi, inali mwa'miiga go'kuyerekeza abandu ngiisi kwo bakwiriiri ukuramba.

Hano hali imikezo íkagirwa ne'kiso kye'misore ye'kifuliiru.

Partager