Imigani no'bulenga bwa'magambo ge'kifuliiru

Emwe! Ikifuliiru, iri ndeto ya’kahebuuza.

Ikifuliiru kihiiti injira za kwingi-kwingi, zo’mundu angadeta mwo, halinde útakiyiji bwija, anasigale agweti agaheneka naaho buzira kuyuvwa kindu.

Ikifuliiru kiri mwa’magambo go’bwitegeereze, ganali mu detwa ku migani, kandi iri ku bundi bulenga. Kyo kitumiri twasiima ukukutomya ku yago magambo, ukulengera bino bitaabo: “Imigani yitu” no “Bulenga bwa’magambo ge’kifuliiru".

Yibyo bitaabo biri mwo’bwitegeereze bwingi, bwo’bashokuluza biitu bâli kizi koleesa mu miganuulo yabo. Ikyanya ugakizi bisoma, lyo’gasobanukirwa no’bugale bwe’ndeto, unabone kwo hali byo wayushuula mu kati kaawe. Mukuba,  mu kumenya indeto muli ibindu bingi. Muli ubulenga bwo'kudeta amagambo ku njira yo’kusooka, muli no'kugirongorora bwija, ku bwitonde...

Rev. Mbirize en enquete.jpg

Téléchargements: 

Partager