Sobaanura

Ikifuliiru iri ndeto ngale, inahiiti amagambo mingi bweneene. Maguma abandu bakola mu gayubagira bwo batakiri mu gakoleesa-koleesa. Ku yukwo, ndaayo gindi njira íyangatutabaala ukulanga indeto kandi iri amagambo gaayo, si kuli kugiyandika naaho. Ku kyanya indeto yayandikwa, kiri ne'bibusi íbigaki yija, bya'ngalonga ubulyo bwo'kugiyiga.

Kino kitaabo kya Sabaanura kiri mwa'magambo maguma-maguma  ágangakutabaala ukuyiga indeto kandi iri kuyigirizai imbaga. Muli ne'bishushaanio byago. Buli butabaazi imwitu tweshi twe'Bafuliiru. 

Ndeha.jpg

Téléchargements: 

Partager